Termin Details


Lully: Te Deum
Vivaldi: Dixit Dominum

Kantorei an St. Katharinen

Concerto ispirato (Konzertmeisterin Iris Maron)

Milda Tubelytė – Mezzosopran

Yuedong Guan – Tenor

Henrik Böhm – Bass
Leitung: Christine Strubel